Viljar Moorits CV

ECHO OÜ, juhatuse liige, omanik, juhtimiskonsultant

Alates 30.07.2007 – 09.2010, 04.2014 kuni tänaseni

Vastutus: Ärinõustamine, juhtimisalane nõustamine.

FLEXA EESTI AS, tarneahela ja tootmisjuht

Alates september 2012 – 30.03.2014

Vastutus: Kliendihaldus ja kliendi tellimuste käsitlemine, tootmise planeerimine, ostutegevus ja tarnijate arendamine, logistika, ladude haldus, tootmise juhtimisarvestus, tarneahela ja tootmise parendamise projektide määratlemine, planeerimine, teostamine ja analüüs. Ettevõtte tootmisprotsesside juhtimine ja parendamine.

FLEXA EESTI AS, tarneahela juht

Alates september 2010 – august 2012

Vastutus: Kliendihaldus ja kliendi tellimuste käsitlemine, tootmise planeerimine, ostutegevus ja tarnijate arendamine, logistika, ladude haldus, tootmise juhtimisarvestus, tarneahela ja tootmise parendamise projektide määratlemine, planeerimine, teostamine ja analüüs. ERP süsteemi arendamises osalemine (XAL)

AS DELOITTE ADVISORY AS, juhtimiskonsultant

Alates juuni 2005 – juuli 2007

Vastutus: Arendusprojektide juhtimine, juhtimissüsteemide juurutamine, juhtimisalase koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine Eestis ja teistes Balti riikides.

BUSINESS GRAIN OÜ, koolitusjuht

Jaanuar 2003 – juuni 2005

Vastutus: Koolituste müük, planeerimine ja läbiviimine.

BUSINESS GRAIN OÜ, juhtimiskonsultant

Alates august 2001

Vastutus: Arendusprojektide juhtimine, juhtimissüsteemide juurutamine, juhtimisalase koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine.

EV JUSTIITSMINISTEERIUM, siseaudiitor

Alates juuni 2000 – august 2001

Vastutus: Sõltumatu hinnangu andmine ministeeriumi juhtkonnale ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste eesmärkide saavutamise säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe kohta.

EV JUSTIITSMINISTEERIUM, spetsialist

Alates juuli 1999 – juuni 2000

Vastutus: Kuritegude ennetamise kontseptsiooni loomine ja “Kuritegude ennetamise riiklik strateegia aastani 2005” väljatöötamise juhtimine.

EV JUSTIITSMINISTEERIUM, lepinguline töötaja

September 1998 – juuli 1999

Vastutus: “Justiitsministeeriumi arengustrateegia aastani 2003” väljatöötamine.

HARIDUS

TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOL, HALDUSJUHTIMISE , BACCALAUREUS ARTICUM, 2000

RAKKE KESKKOOL, KESKHARIDUS, 1996

TÄIENDKOOLITUS

20 võtme programmi (LEAN PRODUCTION) koolitus (ODI), mai – juuni 2006 (15 päeva)

NLP Practitioner väljaõppekursus, 2003

OHSAS juhtimissüsteemide juhtaudiitori koolitus (BVQI), aprill 2003 (4 päeva)

ISO 9000: 2000 rahvusvaheline juhtaudiitori koolitus (BVQI), märts 2002

EHI algkursus sisekontrollist ja siseauditist (Eesti Haldusjuhtimise Instituut), oktoober 2000

PHARE ja Riigikontrolli seminar INTOSAI auditistandardite Euroopa rakendussuunistest (Riigikontroll), oktoober 2000

Eesti Kvaliteediauhinna pilootprojekti assessorikoolitus (Eesti Kvaliteediauhinna pilootprojekt), aprill 2001

Kvaliteediaudiitori koolitus (Eesti Kaubandus- Tööstuskoda), august 2001

KEELTEOSKUS

eesti keel – emakeel

inglise keel – väga hea

vene keel – rahuldav

in English