Echo OÜ, juhatuse liige, juhtivkonsultant
Alates september 2008- 2010 ja 01.04.2014 - tänaseni
Vastutus: Ettevõtte juhtimine. Era- ja avaliku sektori organisatsioonidele suunatud juhtimisalaste koolitus – ja konsultatsiooniprojektide arendus, müük ja teostamine.

Flexa Eesti AS, tarneahela ja tootmisjuht
Alates september 2012 - 30.03.2014
Vastutus: Kliendihaldus ja kliendi tellimuste käsitlemine, tootmise planeerimine, ostutegevus ja tarnijate arendamine, logistika, ladude haldus, tootmise juhtimisarvestus, tarneahela ja tootmise parendamise projektide määratlemine, planeerimine, teostamine ja analüüs. Ettevõtte tootmisprotsesside juhtimine ja parendamine.

Flexa Eesti AS, tarneahela juht
Alates september 2010 - august 2012
Vastutus: Kliendihaldus ja kliendi tellimuste käsitlemine, tootmise planeerimine, ostutegevus ja tarnijate arendamine, logistika, ladude haldus, tootmise juhtimisarvestus, tarneahela ja tootmise parendamise projektide määratlemine, planeerimine, teostamine ja analüüs. ERP süsteemi arendamises osalemine (XAL)

AS Deloitte Advisory AS, juhtimiskonsultatsiooni osakonna juhtivkonsultant
Alates juuni 2005 - september 2008
Vastutus: Arendusprojektide juhtimine, juhtimissüsteemide juurutamine, juhtimisalase koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine Eestis ja teistes Balti riikides.

Business Grain OÜ,  koolitusjuht
Jaanuar 2003 - juuni 2005
Vastutus: Koolituste müük, planeerimine ja läbiviimine.

Business Grain OÜ,  juhtimiskonsultant
Alates august 2001
Vastutus: Arendusprojektide juhtimine, juhtimissüsteemide juurutamine, juhtimisalase koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine.

EV Justiitsministeerium, siseaudiitor
Alates juuni 2000 - august 2001
Vastutus: Sõltumatu hinnangu andmine ministeeriumi juhtkonnale ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste eesmärkide saavutamise säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe kohta.

EV Justiitsministeerium, spetsialist
Alates juuli 1999 - juuni 2000
Vastutus: Kuritegude ennetamise kontseptsiooni loomine ja “Kuritegude ennetamise riiklik strateegia aastani 2005” väljatöötamise juhtimine.

EV Justiitsministeerium, lepinguline töötaja
September 1998 - juuli 1999
Vastutus: “Justiitsministeeriumi arengustrateegia aastani 2003” väljatöötamises osalemine.

Haridus:

Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinna Ülikool),  haldusjuhtimise, baccalaureus articum, 2000

Rakke Keskkool, keskharidus, 1996

Salla Põhikool, põhiharidus, 1993