Baltic Sofa AS (Leedu), projektijuht
November 2017 – tänaseni
Vastutus: Olemasolevas EPR süsteemis uue funktsionaalsuse juurutamine (Visma Business). Toodete masterdata loomine (BOM). Tootmistellimuste haldamise mooduli loomine ja juurutamine. Juhtimisaruannete loomine kasutades Power BI töövahendeid.

Ardor OÜ ja Warmeston OÜ, projektijuht
Detsember 2017 – Veebruar 2018
Vastutus: Energiajuhtimissüsteemi (ISO 50001) väljatöötamine ja juurutamine

Maru Metall AS, projektijuht
Jaanuar 2017 – Aprill 2018
Vastutus: Tootmisjuhtimise tarkvara StruMIS juurutamine. 

Maru Metall AS, projektijuht
September 2016 – November 2016
Vastutus: Tarkvara Due Diligence analüüsi projekti juhtimine. Selgitada välja, millist tööstusharu spetsiifilist tootmisjuhtimise tarkvara on otstarbekas ettevõttes juurutada. 

Santa Maria AS, projektijuht

September 2015 – Mai 2016
Vastutus: Uue majandusarvestustarkvara „AX12“ juurutusprojekti juhtimine. Koostöö korraldamine emafirmaaga Rootsis, tarkvaraarenduse firmaga, ettevõtte juhtkonna ja projekti meeskonnaga. 

Baltic Sofa AS (Leedu), projektijuht
August 2014 – Juuni 2016 
Vastutus: ettevõtte juhtimissüsteemi arendamine eesmärgiga lühendada tarneaegasid klientidele, suurendada tootmise võimsuse ja tootlikkust ning vähendada varusid. ERP süsteemi arendamine (Visma Business).

Eesti Teed AS, projektijuht
Mai 2015 – Detsember 2015
Vastutus: : Juhtimissüsteemi (ISO 9001, ISO 14001) väljatöötamine ja juurutamine. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning juhtimisprotseduuride väljatöötamine.

Syncorder.com (Taani), müügijuht
Aprill 2014 – September 2015
Vastutus: Online tellimuste haldamise tarkvara müük Baltikumis.

Bed Factory Sweden OÜ, projektijuht
Mai 2014 – Detsember 2015
Vastutus: Hankevaldkonna arendamine ettevõttes. Hankekulude analüüs ja kokkuhoidu potentsiaali kaardistamine. Hankestrateegiate koostamine.  Lean töövahendite juurutamine (5S ja visual management).

Ecobox OÜ, projektijuht
November 2014 – Juuni 2015
Vastutus: ettevõtte tootmiskorralduse parendamine läbi timmitud tootmise põhimõtete juurutamise. Töötajate motivatsiooni suurendamine läbi meeskondliku motivatsioonisüsteemi ja kompetentsimudeli juurutamine. Tootlikkuse parendamine 20%.

Ecobirch AS, projektijuht
Mai 2014 – Juuni 2014
Vastutus: ettevõtte tootmise ja tarneahela juhtimisprotsesside hindamine, tootlikkuse suurendamiseks ettepanekute tegemine.
juurutamine.

Flexa Eesti AS, projektijuht
Juuni 2014 – Detsember 2014
Vastutus: Uue majandusarvestustarkvara „DAX 4.0“ juurutusprojekti juhtimine. Koostöö korraldamine tarkvaraarenduse firmaga, ettevõtte juhtkonna ja projekti meeskonnaga.

Tar Toode OÜ, projektijuht
Märts 2014
Vastutus: FSC nõuetele vastava juhtimissüsteemi juurutamine ja integreerimine olemasoleva juhtimissüsteemiga.

TNC Components OÜ, projektijuht
Aprill 2014 – Mai 2014
Vastutus: PEFC juhtimissüsteemi juurutamine ja integreerimine olemasoleva ISO juhtimissüsteemiga. Siseauditite läbiviimine.

AS E-Profiil, projektijuht
Juuli 2013
Vastutus: Protsessijuhtimise koolitus ettevõtte juhtkonnale.

ABB Keila madalpingeseadmete tehas, projektijuht
Oktoober 2009 – august 2010
Vastutus: Lean- tootmise põhimõtete juurutamine. Läbiminekuaegade vähendamine.

AS Kalvi Mõis (Flex Heat), projektijuht
Jaanuar 2010 - august 2010
Vastutus: Juhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning juhtimisprotseduuride väljatöötamine.

AS Favor, projektijuht
Juuni 2009 – Veebruar 2010
Vastutus: Lean- tootmise põhimõtete juurutamine. Seadistusaegade ja materjali kadude vähendamine.

AS Flexa Eesti, projektijuht
Alates oktoober 2008 – august 2010
Vastutus: Ettevõtte tootmis- ja juhtimisprotsesside analüüs ja parendamine. Lean production põhimõtete juurutamine. Ettevõtte tootmisüksuste kolimine Taanist Eestisse. Lay-out´i analüüsi ja tootmisvoogu parendavate arendusprojektide juhtimine.

ARK&Maanteeamet , projektijuht
Oktoober 2007 – august 2010
Vastutus: IT arendusprojekti Aris 2 tööde juhtimine nii, et projekt ARIS 2 valmimine oleks tähtaegne, kooskõlas ARIS 2 eelarvega ning vastaks Tellija ja AS Webmedia vahel sõlmitud lepingule.

AS FarmPlant Eesti, projektijuht (koostöös Deloitte Advosory´ga)
Oktoober 2007 – juuni 2010
Vastutus: Lean production põhimõtete ja 20 võtme programmi juhtimine. Võrdlusanalüüsi teostamine. Võti 1, 2, 3, 5, 16, 9, 12, 15 ja 20 juurutamine. Töötajate koolitus ja ettevõtte nõustamine. Ettevõtte tootmis- ja juhtimisprotsesside analüüs ja parendamine.

ABB Keila madalpingeseadmete tehas, projektijuht
Aprill 2009 – mai 2009
Vastutus: Lean- tootmise põhimõtete juurutamine. Tegevuskava koostamine läbiminekuaegade vähendamiseks.

ABB Elektrimasninate tehas , koolitaja
Oktoober 2008 – Veebruar 2009
Vastutus: Võtmeisikutele teadmiste ja oskuste andmine protsessijuhtimisest. Lean- tootmise põhimõtted protsessijuhtimise arendamiseks. Lean- tootmise tehnikad protsesside kaardistamiseks ja analüüsiks ning parendamiseks.

EV Riigikontroll,  juhtivkonsultant (koostöös Deloitte Advosory´ga)
Oktoober 2007 - detsember 2007
Vastutus: Tutvumine Riigikontrolli poolt valitud 10 auditi toimikutega, eesmärgiga hinnata auditi juhtimisprotsessi kvaliteeti ja määratleda konkreetsed parendusettepanekud auditi juhtimisprotsessi täiendamiseks. Intervjuud auditi juhtidega, olemasolevate auditi juhtimisprotsesside kaardistamiseks ja hindamiseks. Riigikontrolli tööplaani koostamise ja auditite korraldamise juhendi ülevaatus ja hindamine. Lõpparuande koostamine.

AS Vest – WooD Eesti,  projektijuht (koostöös Deloitte Advosory´ga)
Oktoober 2007 – Mai 2009
Vastutus: Lean production põhimõtete ja 20 võtme programmi juhtimine. Võrdlusanalüüsi teostamine. Võti 1, 2, 3, 5, 4, 9, 6 ja 20 juurutamine. Töötajate koolitus ja ettevõtte nõustamine. Ettevõtte tootmis- ja juhtimisprotsesside analüüs ja parendamine. BI mõõdikute määratlemine ja aruannete tellimine.

Projektid, mis on tehtud töötades AS Deloitte Advisory´s ja Business Grain OÜ´s

AS Flexa Eesti, projektijuht
Detsember 2006 - september 2007
Vastutus: Lean production põhimõtete ja 20 võtme programmi juhtimine. Võrdlusanalüüsi teostamine. Võti 1, 2, 3, 5, 16 ja 11 juurutamine. Töötajate koolitus ja ettevõtte nõustamine. Ettevõtte tootmis- ja juhtimisprotsesside analüüs ja parendamine. BI mõõdikute määratlemine ja aruannete tellimine.

AS FarmPlant Eesti, projektijuht
Mai 2006 - september 2007
Vastutus: Lean production põhimõtete ja 20 võtme programmi juhtimine. Võrdlusanalüüsi teostamine. Võti 1, 2, 3, 5, 16 ja 9 juurutamine. Töötajate koolitus ja ettevõtte nõustamine. Ettevõtte tootmis- ja juhtimisprotsesside analüüs ja parendamine. BI mõõdikute määratlemine ja aruannete tellimine.

AS Favor, projektijuht
November 2005 - juuni 2007
Vastutus: Lean production põhimõtete ja 20 võtme programmi olemus ja juhtimine. Võti 1, 2, 3, 9, 5, 11 ja 17 juurutamine. Töötajate koolitus ja ettevõtte nõustamine. Ettevõtte tootmis- ja juhtimisprotsesside analüüs ja parendamine

AS Mikskaar, projektijuht
Detsember 2005
Vastutus: 20 võtme programmi olemus ja juhtimine. Võrdlusanalüüsi teostamine.

AS Nefab Eesti, projektijuht
Mai 2005 - märts 2007
Vastutus: Lean production põhimõtete ja 20 võtme programmi juhtimine. Võrdlusanalüüsi teostamine. Võti 1, 2, 3, 5 ja 4 juurutamine. Töötajate koolitus ja ettevõtte nõustamine. Ettevõtte tootmis- ja juhtimisprotsesside analüüs ja parendamine. BI mõõdikute määratlemine ja aruannete tellimine.

ARK, projektijuht
September 2004 - märts 2005
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimise arvestussüsteemi väljatöötamine.

EV Tööinspektsioon, projektijuht
August 2004 - november 2004
Vastutus: Olemasoleva juhtimissüsteemi ja organisatsiooni analüüs. Protsesside kaardistamine, analüüs ja tõhustamine. Organisatsiooni juhtimisstruktuuri muutmine protsessikeskset juhtimist toetavaks. Ettepaneku tegemine Tööinspektsiooni uueks põhistruktuuriks.

AS StoraEnso Timber (Sauga Saeveski, Paikuse Saeveski, Näpi Saeveski, Viljandi Liimpuit), projektijuht
Veebruar 2004 - jaanuar 2005
Vastutus: Olemasoleva juhtimissüsteemi analüüs, projekti planeerimine, koolitusprogrammi koostamine. Integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) väljatöötamine ja juurutamine, projekti juhtimine, kvaliteedi- ja keskkonnaaudiitorite koolitus, siseauditite läbiviimine. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimise arvestussüsteemi väljatöötamine.

AS Tallinn Küte, projektijuht
Oktoober 2003 - mai 2004
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimise arvestussüsteemi väljatöötamine.

AS Reval Auto, projektijuht
September 2003 - juuni 2004
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine.

AS Abobase Systems, projektijuht
August 2003 - märts 2004
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine.

AS Imavere saeveski, projektijuht
Mai 2003 - veebruar 2004
Vastutus: olemasoleva juhtimissüsteemi analüüs, projekti planeerimine, koolitusprogrammi koostamine. Integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) väljatöötamine ja juurutamine, projekti juhtimine, kvaliteedi- ja keskkonnaaudiitorite koolitus, siseauditite läbiviimine. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine.

AS Veho Eesti, projektijuht
Mai 2003 - veebruar 2004
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine

AS Nefab, projektijuht
Mai 2003 - detsember 2004
Vastutus: olemasoleva juhtimissüsteemi analüüs, projekti planeerimine, koolitusprogrammi koostamine. Integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) väljatöötamine ja juurutamine, projekti juhtimine, keskkonna- ja kvaliteedialane ning kvaliteedi- ja keskkonnaaudiitorite koolitus, siseauditite läbiviimine. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine

OÜ Codewiser, projektijuht
Märts 2003 - oktoober 2003
Vastutus: Olemasoleva juhtimissüsteemi analüüs, projekti planeerimine, koolitusprogrammi koostamine. Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, projekti juhtimine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine

Eesti Haigekassa, meeskonna liige, koolitaja
Aprill 2003 - mai 2003
Vastutus: Projektijuhtimissüsteemi väljatöötamine ja projektijuhtimise koolitus

AS Natural, projektijuht
Märts 2003 - november 2003
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine

Danzas SIA, projektijuht
oktoober 2002 - märts 2003
Vastutus: Olemasoleva juhtimissüsteemi analüüs, projekti planeerimine, koolitusprogrammi koostamine. Integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) väljatöötamine ja juurutamine, projekti juhtimine, keskkonna- ja kvaliteedialane ning kvaliteedi- ja keskkonnaaudiitorite koolitus, siseauditite läbiviimine. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine

Danzas UAB, projektijuht
oktoober 2002 - märts 2003
Vastutus: Olemasoleva juhtimissüsteemi analüüs, projekti planeerimine, koolitusprogrammi koostamine. Integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) väljatöötamine ja juurutamine, projekti juhtimine, keskkonna- ja kvaliteedialane ning kvaliteedi- ja keskkonnaaudiitorite koolitus, siseauditite läbiviimine. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine

EV Õiguskantsleri ametkond, projektijuht
Juuli 2002
Vastutus: Olemasoleva juhtimissüsteemi ja organisatsiooni analüüs. Protsesside kaardistamine, analüüs ja tõhustamine. Organisatsiooni juhtimisstruktuuri muutmine protsessikeskset juhtimist toetavaks.

AS Balvo, projektijuht
aprill 2002 - märts 2003
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine.

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla, projektimeeskonna liige
Mai 2002 - juuli 2002
Vastutus: SA Tallinna Lastehaigla visiooni määratlemine. Olemasoleva juhtimissüsteemi ja põhistruktuuri analüüs. Juhtimisprotsesside kaardistamine. Juhtimissüsteemi tõhustamise lähiaja arengukava koostamine. Ettepaneku tegemine SA Tallinna Lastehaigla põhistruktuuri muutmiseks.

AS Makrill, meeskonna liige
August 2002
Vastutus: Organisatsiooni juhtimissüsteemi analüüs Eesti Kvaliteediauhinna mudeli alusel, aruande, projekti ajakava koostamine ja presenteerimine.

EV Justiitsministeerium, projektijuht - koolitaja
Juuni 2002
Vastutus: COBIT enesehindamise koolitus ja enesehindamise teostamine

OU Radnes, projektijuht
Märts 2002 - 2002 juuli
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus. Ettevõtte juhtimisprotsesside kaardistamine, analüüs ja parendamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine.

Sihtasutus Pärnu Haigla, projektimeeskonna liige – projektijuht (alates 01.01.02)
August 2001 - mai 2002
Vastutus: SA Pärnu Haigla juhtimissüsteemi väljatöötamine ja reorganiseerimine. Haigla majandustegevuse ja efektiivsusnäitajate kogumine ning arvutamine, kokkuhoiu allikate identifitseerimine ning põhjendamine, palga- ja motivatsioonisüsteemi, majandamise reeglite ja personalijuhtimise töörühmade liige. Haigla juhtimisstruktuuri väljatöötamine. Haigla juhtimissüsteemi protsesside väljatöötamine. Juhtimissüsteemi näitajate ja eesmärkide määratlemine ning vastava juhtimisarvestussüsteemi väljatöötamine.

AS Narva Vesi, projektimeeskonna liige
märts 2002 - aprill 2002
Vastutus: juhtimissüsteemi analüüs, protsessijuhtimise koolitus ja protsesside analüüs, põhistruktuuri ja personalivajaduse ning kompetentside analüüs.

AS Hansapank, projektimeeskonna liige
jaanuar 2002 - veebruar 2002
Vastutus: IT süsteemide juhtimise analüüs, COBIT enesehindamine, COBIT ja TQM koolitus.

AS Konesko, projektimeeskonna liige
August 2001 - jaanuar 2002
Vastutus: Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) väljatöötamine ja juurutamine, projektis osalemine, kvaliteedialane koolitus, kvaliteediaudiitorite koolitus.